Overview of Chinese investment in Japan

Feng Jianjian and Zhang Bo, Jingtian & Gongcheng